5.1.2 Yrkesprofession
1
5.1.4 Vad menas med kompetens?
2
5.2.1 Vägen till yrkesprofession reflektion
3
5.2.2 Yrkeskunskap, yrkespraxis och yrkeskultur
4
5.2.4 Skolverket och EU:s definition på kompetens
5
5.3.1 Planera uppföljning
6
5.3.2 Frågeställning till lärling
7
5.3.3 Utvärdera handledarrollen
8
5.4.1 Mina reflektioner jag som handledare
9
5.5.2 Tack
10

Reflektera över vad du själv lägger i ordet yrkeskompetens?

Finns det i din bransch/verksamhet uttalade branschkompetenser?
Hur vill du förmedla dessa till lärlingen?

 

  • Skriv ner dina svar i anteckningsblocket och använd de ihop med lärlingen.

Kommentarer