2.1.2 Handledaren som nyckelperson
1
2.1.5 Reflektion
2
2.2.2 Handledarens olika roller
3
2.2.3 Handledarrollen sammanfattning
4
2.3.1 Handledningsmodeller
5
2.3.2 Lärlingsmodellen mästerlära
6
2.3.3 Modellen för handling och reflexion
7
2.3.4 Handledningsmodeller länk och dokument
8
2.4.1 Rollen och uppdraget Självskattning
9
2.4.2 Självskattning
10
2.4.3 Reflektion av resultatet från självskattningen
11

Hur blev resultatet, stämde det bra överens med vad du själv trodde?

Hur kan du i din roll agera för att tillgodose de förväntningar som lärlingar brukar ha?

Skriv ner dina reflektioner i ditt anteckningsblock.
Dina reflektioner blir ett bra stöd när du introducerar din lärling.

Kommentarer