3.1.2 Arbetsplats o skola i samverkan
1
3.1.3 Reflektion
2
3.1.4 Arbetsplats och skola i samverkan - Checklista
3
3.2.1 Arbetsplatsen som inlärningsmiljö
4
3.2.3 Vinsterna för lärlingen att ha arbetsplatsen som inlärningsmiljö
5
3.2.4 Kolb´s lärcykel
6
3.2.5 Checklista för Arbetsplats och skola i samverkan
7
3.3.1 Lärstilar
8
3.3.2 Olika lärstilar
9
3.3.4 Reflektion inlärningsstilar
10
3.3.5 Lärstilar avslutning
11
3.3.6 Se och läs mer om inlärningsstilar
12
3.3.7 Attityder och värderingar
13
3.3.8 Reflektion attityder och värderingar
14
3.3.9 Olika typer av samtal
15
3.3.11 Tips på frågor
16
3.4.1 Introduktionsplan
17
3.4.3 Sammanfattning
18

Reflektera över följande frågeställningar

  • Vilka förutsättningar finns för samverkan mellan din arbetsplats/bransch/verksamhet och skolan?
  • Hur bygga starka relationer mellan arbetsplats och skola?
  • Finns det något som du skulle behöva ta upp med skolan för att förbättra samverkan, vad gäller det i så fall?

Skriv ner dina reflektioner i ditt anteckningsblock

Kommentarer