2.1.2 Handledaren som nyckelperson
1
2.1.5 Reflektion
2
2.2.2 Handledarens olika roller
3
2.2.3 Handledarrollen sammanfattning
4
2.3.1 Handledningsmodeller
5
2.3.2 Lärlingsmodellen mästerlära
6
2.3.3 Modellen för handling och reflexion
7
2.3.4 Handledningsmodeller länk och dokument
8
2.4.1 Rollen och uppdraget Självskattning
9
2.4.2 Självskattning
10
2.4.3 Reflektion av resultatet från självskattningen
11

Fundera över inom vilket område du har störst kompetens och var du behöver utvecklas.

  • Anteckna sedan dina reflektioner i ditt anteckningsblock nedan.

Kommentarer

Inlagt av Evsnilsson2
Tydlighet, bra stöd, tror på utveckling och att vi alla vill och kan ta ansvar. Trygg, tydlig, engagerad och vill visa och lära ut så mycket som möligt. Svårt med att ge negativ kritik

Inlagt av Evsnilsson2
Tydlighet, bra stöd, tror på utveckling och att vi alla vill och kan ta ansvar. Trygg, tydlig, engagerad och vill visa och lära ut så mycket som möligt. Svårt med att ge negativ kritik